Zaznacz stronę

W każdej firmie produkcyjnej liczy się wydajność i bezpieczeństwo pracy. Na wydajność mają wpływ przeszkoleni pracownicy, dokładnie znający swoje stanowisko pracy. Posiadając odpowiednią wiedzę są też bezpieczni podczas wykonywania swoich obowiązków. Te dwa czynniki wpływają na powodzenie działalności firmy. Kolejną kwestią jest odpowiednie przygotowanie kadry zarządzającej pracownikami. Muszą oni doskonale znać wszystkie procesy zachodzące w firmie. To na nich spoczywa obowiązek przygotowania do pracy podległych im ludzi. Dlatego niezwykle istotne są okresowe szkolenia BHP.

Kto może prowadzić szkolenia i kto im podlega?

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może prowadzić osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. W tym miejscy należy wymienić, jakie grupy pracowników podlegają szkoleniom.

  • Pierwszą grupą podlegającą szkoleniom są oczywiście pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Mają obowiązek brania udziału w szkoleniach raz na trzy lata. Pierwsze z nich przechodzą po 12 miesiącach od zatrudnienia
  • Pracodawcy i osoby zarządzające pracownikami jak mistrzowie zmian, kierownicy i brygadziści muszą przechodzić okresowe szkolenia. Podobnie jak podlegli im pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych. Pierwsze okresowe szkolenie przechodzą po 6 miesiącach od rozpoczęcia pracy na stanowisku.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, specjaliści od utrzymania ruchu. W tej liczbie również technolodzy, organizatorzy produkcji i konstruktorzy maszyn.
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy jak też inne osoby wykonujące te zadania.
  • Kadra biurowo-administracyjnej. Ta grupa również musi przechodzić szkolenia BHP, jeżeli praca naraża ich na warunki szkodliwe dla zdrowia albo wiąże się z odpowiedzialnością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

szkolenia_bhp

Każda z opisanych powyżej grup poddawana jest szkoleniom w nieco innych okresach. Ma to związek ze specyfiką stanowiska pracy.

  • Szkolenia osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na trzy lata. Jeżeli pracownicy wykonują zadania szczególnie niebezpieczne, szkolenia powinny odbywać się przynajmniej raz w roku.
  • Pracodawcy, kierownicy i osoby zarządzające pracownikami powinny przechodzić okresowe szkolenia przynajmniej raz na pięć lat. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, specjaliści od utrzymania ruchu jak również technolodzy, organizatorzy produkcji i konstruktorzy maszyn odbywają szkolenia w takich samych okresach.
  • Kadra administracyjno-biurowa ma obowiązek brać udział w szkoleniach raz na sześć lat.

Ważny obowiązek

Okresowe szkolenia BHP są bez wątpienia bardzo ważny elementem funkcjonowania firmy. Pomagają ograniczyć wypadki na stanowiskach pracy. Ponadto pracownicy posiadający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa są w stanie lepiej wykonywać swoje obowiązki. Daje to większą wydajność i sprawność funkcjonowania zakładu.