Zaznacz stronę

Edukacja osób dorosłych to coś zupełnie innego niż kształcenie dzieci czy młodzieży. Zasadnicza różnica wynika z tego, że zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy wynika z wewnętrznej potrzeby, nie zaś konieczności narzucanej przez instytucje państwowe. Warto jednak pamiętać, że trudno jest znaleźć miejsca, gdzie osoby dorosłe mogą zadbać o swoją edukację na różnych płaszczyznach.Udział w szkoleniach dla pracowników organizowanych przez zewnętrzne firmy to jedno. Dorośli szukają jednak innych instytucji, gdzie będą mogli poszerzyć swoją wiedzą w różnym zakresie. Współcześnie miejsca edukacji mogą stanowić liczne instytucje kulturalne – w tym muzea, teatry czy wystawy artystyczne. Jakie miejsca w szczególności można wyróżnić w edukacji dorosłych?

Instytucje edukacji dorosłych – do czego służą?

Wbrew pozorom osoby dorosłe, zwłaszcza te, które chcą pozostać aktywne zawodowo, szukają możliwości dalszej edukacji. Niekiedy opiera się ona na udziale w różnego rodzaju szkoleniach, nauce języków obcych czy zdobywaniu nowych doświadczeń i umiejętności miękkich. Warto jednak pamiętać, że nie tylko szkolenia czy dodatkowe zajęcia w szkołach dla dorosłych to okazja do tego, aby pogłębić swoją wiedzę. Świetną alternatywę stanowią również instytucje kultury – jak muzea.

Osoby dorosłe w zupełnie inny sposób przyswajają nową wiedzę. Dlatego wielu szkoleniowców i nauczycieli tak przygotowuje swoje zajęcia, aby były one maksymalnie skierowane właśnie dla dorosłych. Szkolenia, które łączą zarówno wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem są najbardziej skuteczne, a możliwość wykorzystania nowych umiejętności podczas wspólnych ćwiczeń z grupą niejednokrotnie pokazuje, iż zostają one zapamiętane na długo.

Edukacja osób dorosłych – gdzie mogą się uczyć?

Powstają coraz to nowe placówki i instytucje edukacyjne skierowane głównie do pracowników aktywnych zawodowo. Korzystanie z możliwości jakie dają studia podyplomowe lub zajęcia wieczorowe organizowane w szkołach policealnych nierzadko ma ogromny wpływ na poprawę wyników w pracy czy przyspiesza proces przyswajania nowych umiejętności i poszerzenia swoich kompetencji.

muzeum

Z tego też powodu wiele dorosłych osób pogłębia swoje umiejętności posługiwania się językami obcymi, korzystając z usług wykwalifikowanych lektorów. W celach edukacyjnych można również z powodzeniem wykorzystywać wszelkiego rodzaju szkolenia e-learningowe.

Czym jest instytucja edukacyjna?

Instytucja edukacyjna to organizacja albo prywatna firma, której działania są skierowane przede wszystkim na przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Instytucje edukacyjne obejmują osoby w każdym wieku – zarówno dzieci w wieku szkolnym, młodzież, studentów, osoby dorosłe aktywne zawodowo, a także te przebywające już na emeryturze. Jednocześnie do instytucji edukacyjnych nie zalicza się tylko placówek państwowych czy szkół dziennych albo wieczorowych. Ten status mogą również otrzymać m.in. muzea.

Edukacja muzealna – jakie ma znaczenie w nauce dla osób dorosłych?

Nauka jedynie poprzez uczenie się na pamięć teoretycznych zagadnień nie do końca sprawdza się w edukacji osób dorosłych. Z biegiem lat ludzki umysł potrzebuje znacznie więcej bodźców, które ułatwią przyswojenie wiedzy, a następnie wykorzystanie jej w praktyce. Niekiedy w procesie zapamiętywania potrzebne są różnego rodzaju efekty wizualne, które dostarcza zwłaszcza edukacja muzealna.

Wbrew pozorom edukacja muzealna nie opiera się jedynie na zorganizowanej wycieczce po przygotowanych wystawach. Wiele placówek muzealnych organizuje specjalne wydarzenia, podczas których osoby dorosłe w towarzystwie przewodnika mogą pogłębiać swoją wiedzę. Prelekcje, poprzedzające takie spotkania przygotowują odwiedzających do zwiedzania. W następnej kolejności są oprowadzani po wystawie, mogąc porównać zdobytą wiedzę i wykorzystać ją w dyskusji z innymi uczestnikami.

edukacja muzealna

Muzeum jako instytucja edukacyjna to zupełnie coś innego niż prezentacja tego, co można znaleźć w encyklopediach, poznać na zajęciach uniwersyteckich czy ośrodkach badawczych. To również miejsce, gdzie można zobaczyć wszystko, co do tej pory było jedynie wiedzą teoretyczną. Jednocześnie muzeum to także przestrzeń społeczna, dająca możliwość komunikacji z innymi odwiedzającymi, dzielenia się własnymi przemyśleniami czy ciekawymi spostrzeżeniami.

Kiedy mamy do czynienia z edukacją muzealną?

Tak naprawdę trudno określić moment, kiedy rozpoczyna się edukacja muzealna. Z jednej strony może oznaczać obejście wystawy z przewodnikiem lub w samotności ze słuchawkami. Możliwe, że edukacja muzealna ma coś wspólnego z rozmową z innymi odwiedzającymi albo kontemplacją dzieł sztuki w samotności. Muzea dają wiele możliwości – organizacja warsztatów dla dorosłych, spotkania z twórcami, wykłady naukowe. To wszystko składa się na pogłębienie wiedzy i doświadczeń.