Zaznacz stronę

Pandemia COVID-19 spowodowała, że korzystanie ze zdalnych form komunikacji wykorzystywane jest w wielu firmach, ale też w ramach nauczania, zarówno dzieci jak i dorosłych. Praca zdalna wymaga koncentracji, zaangażowania i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, ale z odrobiną wprawy może przynieść wiele korzyści i spowodować, że w ramach edukacji zaczniemy wykorzystywać zupełnie nowe, skuteczne i atrakcyjne metody przekazu informacji. Jakie metody wprowadzono w Polsce w ramach nauki zdalnej dla dorosłych w trakcie COVID-19?

Kursy online

Jednym z niezawodnych i wykorzystywanych już od dłuższego czasu narzędzi w edukacji dla dorosłych są kursy online udostępniane na platformach takich jak Udemy. Z kursów korzystają najczęściej osoby, które chcą we własnym zakresie doszkolić się w pewnych zagadnieniach i dziedzinach – różnorodność dostępnych kursów jest tam naprawdę ogromna, a ich ceny naprawdę atrakcyjne. Firmy, a obecnie także uczelnie które chcą wykorzystać kursy dostępne w Udemy w ramach nauki zdalnej mogą skorzystać z formatu Udemy for Business, w ramach którego zapewnią swoim uczniom i pracownikom dostęp do określonych szkoleń.

student

Wybór kursu online w ramach nauki zdalnej dla dorosłych warto oczywiście przemyśleć pod kątem inwestycji w kurs i oceny jakości kursu. Dobrze wybrany będzie skutecznym narzędziem do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w ramach edukacji dla dorosłych w czasach COVID-19 i braku możliwości uczestnictwa w tradycyjnych szkoleniach i kursach zawodowych.

Szkolenia video

Kursy online, także te organizowane w ramach zajęć na uczelni czy szkołach policealnych opierają się współcześnie w dużej mierze na technologii video. Wśród wprowadzonych przez edukatorów metod można wyróżnić nie tylko organizację konferencji online z uczestnikami dołączającymi do rozmowy tak, jak gdyby uczestniczyli w spotkaniu na żywo, ale też materiały video przygotowywane przez samych prowadzących w ramach przedstawienia jakiegoś zagadnienia. Video przeważa nad klasycznymi prezentacjami w wielu kwestiach, dodając do równania element żywego tłumaczenia tematu. Video można wykorzystać przy nauczaniu języków obcych, tworzeniu materiałów szkoleniowych, przygotowywaniu wykładów – wystarczy dobra kamera i prezentowanie tematu dokładnie tak, jak wyglądałoby to podczas tradycyjnych zajęć na sali wykładowej.

Ważną zaletą video i wykorzystania tej metody w tworzeniu materiałów edukacyjnych dla dorosłych jest postęp technologiczny, który umożliwił nie tylko nagrywanie filmów w wysokiej jakości obrazu z pomocą prostych narzędzi (nawet smartfonu), ale też udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców. Nawiązując do wspomnianych już kursów online, coraz więcej edukatorów decyduje się na przygotowywanie i sprzedawanie własnych kursów w sieci. Edukatorzy, którzy mogą pracować na co dzień z dorosłymi w ramach współpracy z uczelniami czy szkołami policealnymi będą wykorzystywać swoje kursy online także w ramach nauki w czasach pandemii COVID-19. Mając gotowe materiały i źródła wiedzy trudno z nich nie korzystać i nie zachęcać do ich wykorzystywania

nauka zdalna

Webinary – wirtualne szkolenia

Fizyczne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych odbierane jest zupełnie inaczej, niż samodzielne zasiadanie przed materiałem i przyswajanie go na własną rękę. Z tego też powodu jedną z metod cieszących się największym uznaniem w ramach nauki zdalnej dla dorosłych są webinary – szkolenia wirtualne, których uczestnicy są zachęcani do interakcji z materiałem i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Webinary można organizować w ramach szkoleń firmowych i zawodowych, ale i edukacji policealnej dla dorosłych.

Na platformach umożliwiających organizację webinarów można prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne, korzystać z prezentacji oraz przekazu video, prowadzić wykład ale i bezpośrednie rozmowy, wchodzić w interakcje z odbiorcami. Jednym z narzędzi, które warto włączyć do webinarów jest tablica whiteboard pozwalająca na pisanie, rysowanie, zaznaczanie treści, ładowanie zdjęć i wykonywanie działań nie tylko przez prowadzącego, ale i odbiorców webinaru. Wykorzystując możliwości dostępnych platform webinarowych można odnieść wrażenie, że różnice pomiędzy klasyczną nauką w sali wykładowej lub konferencyjnej a nauką zdalną zacierają się.

Metod wprowadzonych w ramach nauki zdalnej dla dorosłych jest wiele i z tygodnia na tydzień pojawiają się nowe, które zaadaptowane na język polski lub obsługiwane w języku angielskim służą pogłębianiu wiedzy i szkoleniu dorosłych. Video, konferencje, szkolenia online i webinary to tylko kilka najłatwiejszych przykładów skutecznego wykorzystania nowych technologii w zdalnym przekazywaniu wiedzy.